ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletอบต.โคกกระเบื้อง
bulletหมู่บ้าน
bulletผู้บริหาร
bulletสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
bulletบุคลากร
bulletแผนยุทธศาสตร์
dot
dot
bulletแผนพัฒนาสามปี
bulletงบประมาณ/ข้อบัญญัติ
bulletรายงานข้อมูลข่าวสาร
bulletจรรยาบรรณพนักงานลูกจ้างส่วนตำบล
bulletประกาศประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น
bulletสมัยประชุมสภา
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bulletงานกิจการสภาท้องถิ่น
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletการโอนย้าย
dot
dot
bulletแบบคำร้องทั่วไป
bulletบริการขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ส่วนโยธา
dot
dot
bulletลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
bulletสรุปผลการดำเนินการจัดช์อจัดจ้าง
bulletแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2553
bulletแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2554
dot
dot
bulletเดือน ตุลาคม 2554
bulletเดือน พฤศจิกายน 2554
bulletเดือน ธันวาคม 2554
bulletเดือน มกราคม 2555
bulletเดือน กุมภาพันธ์ 2555
bulletเดือน มีนาคม 2555
bulletเดือน เมษายน 2555
bulletเดือน พฤษภาคม (ไตรมาส ที่ 2) 2555
bulletเดือน มิถุนายน 2555
bulletเดือน กรกฎาคม 2555
bulletเดือน สิงหาคม
bulletเดือน กันยายน(งบปี) 2555
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot


ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

                           ขั้นตอนการชำระภาษีท้องถิ่น
        สำนักการคลัง อบต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา
               ได้กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีท้องถิ่น ดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.